Spuiten

Door omstandigheden is besloten het afdeling autospuiten niet meer actief te zetten misschien dat dit echter in de toekomst verandert.

De overige spuitwerkzaamheden worden wel nog uitgevoerd.